Logo Universiteit Utrecht

UP Natuurkunde

Bezinksnelheid

Waarom moeten rivieren bij hun monding af en toe gebaggerd worden?

Bron: Van Assendelft

Als je goed naar het water in een rivier kijkt, dan zie je dat het water behoorlijk troebel is. Dit komt doordat het stromende water een grote hoeveelheid bodemdeeltjes met zich mee voert. Als het rivierwater uitstroomt in een meer of zee neemt de stroomsnelheid van het water af. Door die lagere stroomsnelheid zinken de meegevoerde deeltjes naar de bodem. Dit proces wordt sedimentatie genoemd. Op de lange termijn kan dit ervoor zorgen dat een rivier bij een monding aan zee te ondiep wordt voor een schip om te bevaren. In dat geval moet de rivier weer dieper gemaakt worden door te baggeren!

In dit experiment ga je…

sedimentatie simuleren door bolletjes met verschillende diameters laten bezinken in een buis. Hierdoor kun je onderzoeken hoe de bezinksnelheid van deeltjes in een vloeistof afhangt van hun grootte.

Handig om te weten

Voor het uitvoeren van dit experiment is het handig om je kennis van de volgende begrippen op te frissen:

  • krachtenevenwicht,
  • zwaartekracht,
  • opwaartse kracht,
  • wrijvingskracht,
  • dichtheid.

Meer te weten komen?