Logo Universiteit Utrecht

UP Natuurkunde

Meten met de computer

Bij een aantal opstellingen wordt gebruik gemaakt van de computer voor het verzamelen en/of verwerken van de meetresultaten. Hieronder vind je de informatie die nodig is om dit te kunnen doen. Deze informatie is ook aanwezig op de practicumzaal.

Inloggen

Je logt als volgt in:

User name : science.guest.vwo

Password : BBP_NA

Programma’s

Om te kunnen meten met de computer is er een practicumprogramma nodig. Voor elke proef is er een eigen programma die goed staat ingesteld voor de proef. Je kunt de practicumprogramma’s het makkelijkst vinden door de zoekfunctie in Windows 10 te gebruiken ( ‘Zoeken in Windows’) en te zoeken op de naam van de proef.

Alle practicumprogramma’s vind je onder:

Start > Programs > Julius Programs

Data

Een aantal opstellingen werken met Coach, de data daarvan is te bewerken met Coach Lite (https://cma-science.nl). Andere programma’s slaan meetgegevens en aanvullende informatie op in een (.DAT) bestand dat ingelezen kan worden in Excel.

Data kan op het bureaublad of bijvoorbeeld onder ‘My Documents’ worden opgeslagen en van daaruit gekopieerd worden naar een USB-stick, cloud-account of met e-mail worden verzonden.