Logo Universiteit Utrecht

UP Natuurkunde

e/m van elektron

Hoe weinig weegt een elektron?

Bron: www.createdigital.org.au

Elektronen hebben een ontzettend kleine massa, wat het heel moeilijk om hun massa enigszins precies te meten. Wat een stuk gemakkelijker te meten is, is de verhouding tussen hun lading en massa. Dat zit zo. Elektronen werden namelijk voor het eerst ontdekt door onderzoek naar kathodestraalbuizen. Deze buizen bleken bij een hoge spanning over hun elektroden deeltjes uit te zenden. Op dat moment hadden wetenschappers geen enkel idee wat deze deeltjes waren! Wel hadden ze al snel door dat de baan van de deeltjes te manipuleren was met elektrische en magnetische velden. Dit gaf duidelijk aan dat de nieuwe deeltjes elektrisch geladen waren. Ook konden ze uit hun experimenten de lading/massa-verhouding van de deeltjes bepalen. Een stap in de juiste richting die jij in dit experiment gaat volgen!

In dit experiment ga je…

de lading/massa-verhouding van het elektron meten met behulp van twee elektronenstraalbuizen: een cirkelstraalbuis en een Thomsonbuis. Je gaat de resultaten van beide buizen vergelijken met elkaar en de waardes uit je BINAS. Welke buis geeft het beste resultaat?

Handig om te weten

Voor het uitvoeren van dit experiment is het handig om je kennis van de volgende begrippen op te frissen:

  • elektrische lading,
  • elektrische en magnetische velden,
  • versnellen en afbuigen van geladen deeltjes,
  • eenparige cirkelbeweging.

Meer te weten komen?