Logo Universiteit Utrecht

UP Natuurkunde

Waterweerstand

Hoe stroperig is water?

 

Een bewegend vaartuig ondervindt weerstand van het langsstromende water. Het water oefent namelijk een wrijvingskracht uit op de scheepswand. Hoe groter deze wrijvingskracht is, des te groter is de benodigde stuwkracht om een schip met een bepaalde snelheid te laten varen. Bij het ontwerpen van schepen is het dus belangrijk om de wrijvingskracht die het water op het schip uitoefent goed te begrijpen.

In dit experiment ga je …

modelvaartuigen in een sleeptank plaatsen om te onderzoeken welke grootheden de grootte van de waterwrijvingskracht bepalen. Hoe hangt deze bijvoorbeeld af van de snelheid van het vaartuig? En wat zijn precies de verschillen met de luchtweerstand die een rijdende auto ondervindt? Ook ga je de beweging van de gebruikte vaartuigen modelleren met een computer.

Handig om te weten

Voor het uitvoeren van dit experiment is het handig om je kennis van de volgende begrippen op te frissen:

  • krachtenevenwicht,
  • nettokracht,
  • versnelde beweging,
  • eenparige beweging.

­ Meer te weten komen?